Za ovogodišnje korizmene e-duhovne vježbe odabrali smo naslov koji je ujedno i poziv: „Vrati se Gospodinu!“ Korizma je uvijek poziv na promišljanje o Božjoj riječi, na traženje Božje volje i na promatranje sebe samih u svjetlu Božje riječi, kao u ogledalu. Kroz to motrenje uočavamo mrlje, nedostatke, sve ono što je loše i grešno. Stoga je korizma poziv na obraćenje. I ove e-duhovne vježbe žele biti poziv na obraćenje potaknut Božjom riječi.

Kroz ovih četrdesetak dana razmatrat ćemo prvo misno čitanje dotičnoga dana. Kao i do sada, svakoga dana, počevši od Pepelnice tj. 14. veljače, primit ćete na svoj e-mail poruku s uputama kako se pripremiti za razmatranje, s biblijskim tekstom koji ćemo razmatrati i sa samim razmatranjem nad tim biblijskim tekstom. Svakoga dana potaknut ćemo vas da iz pročitanoga teksta i nakon razmatranja pred Gospodina donesete svoju molitvu, a ponudit ćemo vam i svoje molitve.

Zamislili smo da u korizmenim e-duhovnim vježbama razmatranja ne budu preduga. Htjeli bismo svakoga od vas potaknuti da što više vremena provede u osobnom razmatranju. Nakon ovoga razmatranja koje se može obaviti kroz dan, ponudit ćemo vam da navečer, prije spavanja, pročitate sutrašnje evanđelje. Tako to običavamo učiniti mi u našem pazinskom samostanu. Ovo naše večernje čitanje evanđelja ne podrazumijeva neko duže razmatranje, nego samo predstavlja želju da s Božjom riječju pođemo na počinak, da i to bude jedan oblik našeg povratka Gospodinu.

Voditelji

Josip
fra Josip Vlašić, OFM
Masna Luka

Rođen sam 1978. u Sovićima (BiH). Mama me rodila na kauču u našoj kući. Član sam Hercegovačke franjevačke provincije. Fratar sam od 2003., a za svećenika sam zaređen 2007. Od 2006. do 2010. na službi sam u samostanu i župi na Širokom Brijegu. Prva ljubav zaborava nema! Od 2010. do 2016. u Mostaru. Od 2016. do 2021. u Pazinu gdje su se i rodile e-Duhovne vježbe. Od 2021. kapelan samostalne kapelanije sv. Ilije Proroka i voditelj Franjevačke kuće molitve u Masnoj Luci na Blidinju. 

Volim se definirati kao bogotražitelj. Volim psalme. Osobito Ps 27 i onaj dio: "Lice tvoje, Gospodine, ja tražim!" (r. 8). Jesam li Ga našao? Jesam i nisam. Tražim. I dopuštam mu da me nađe. Hodočasnik sam života. Na putu sam. I volim Mariju. Ona je učiteljica moje vjere i čuvarica mojih koraka na Putu.

Tepert
fra Darko Tepert, OFM
Pazin

Rođen je 1970. u Sisku. S 21 godinom krenuo je putem franjevačkog i svećeničkog poziva. Tako je stupio u Hrvatsku franjevačku provinciju sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu. Studij teologije završio je u Jeruzalem, gdje je 1999. zaređen za svećenika. Po završenoj teologiji, u Jeruzalemu je upisao i poslijediplomski studij Biblijskih znanosti i arheologije, te je 2008. godine i doktorirao s temom „Mojsijev zakon u Lukinu evanđelju i Djelima apostolskim.“ Predavač je na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predaje također i biblijsku arheologiju na Odjelu za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Nastoji kroz redovito svećeničko služenje približiti vjernicima Božju riječ, kako putem homilija, kateheza za odrasle i prigodnih predavanja, tako i putem duhovnih obnova. Zauzet je također i u promicanju biblijske duhovnosti putem radija, televizije i tiskane riječi.

Photo 2024 01 25 12 16 02
br. Marinko Klaić
Bilaj

Rođen sam 1980. u Vojvodini gdje sam završio osnovnu i dio srednje škole. U postulaturu franjevački red stupam 2003. u Samoboru, a doživotne zavjete polažem u Vukovaru 2009. kao brat laik (ne svećenik). Završio sam Institut za teološku kulturu pri KBF-u u Zagrebu. Kroz različite sam službe do sada boravio u samostanu u Požegi i Trsatu, Palestrini (Rim) te u Pazinu. Od kolovoza 2021. dozvolom svojih poglavara i mjesnog biskupa živim na području Gospićko-senjske biskupije u nekom obliku osame i pustinje. Ne po kazni već po želji ;) Ps 27,8

Vrba
Fra Ivica Vrbić, OFMCap
Bolivija

Ivica Vrbić, OFMCap, rodio se 14. travnja 1982. u obitelji Karla i Kate r. Galić u Doboju s prebivalištem u Zavidovićima. Osnovnu školu započeo je u Zavidovićima, a zbog ratnih neprilika nastavio u Zagrebu, Vinkovcima i Gvozdu. Nakon završene osnovne škole stupa u sjemenište franjevaca kapucina u Varaždinu. Godinu novicijata proveo je u internacionalnom novicijatu u Santarcangelo di Romagna (Italija). Prve redovničke zavjete polaže u Santarcangelo di Romagna, Italija, 7. rujna 2002., a doživotne u Zagrebu 7. listopada 2006.

S i mihaljevic
s. Ivanka Mihaljević
Bugojno

S. Ivanka Mihaljević rođena je 15. listopada 1971. u Livnu. Članica je zajednice Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog srca Marijina. 

Na Fakultetu odgojnih znanosti na Papinskom sveučilištu Salesianum 1998. godine postigla je licencijat na području pastorala mladih i katehetike, a 2007. godine na Sveučilištu Sv. Bonaventure u New Yorku magisterij iz franjevačke duhovnosti. 

Danas živi u zajednici sestra u Bugojnu gdje djeluje kao vjeroučiteljica te održava duhovne vježbe, seminare i različite susrete duhovnog karaktera.
 

Dhontic
Fra Đuro Hontić, OFMConv
Pula

Fra Đuro Hontić rođen je 10. listopada 1959.  u Molvama. Osnovnu školu završava u Molvama, a srednju školu u Zagrebu na Šalati. 1978. u kolovozu započinje novicijat franjevaca konventualaca u Cresu, koji prekida zbog služenja vojske i nastavlja u svibnju 1980., do 26. listopada 1980., kada polaže prve zavjete u Cresu. Teologiju je diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Na KBF-u također diplomira na Institutu za crkvenu glazbu. 

Runje
fra Domagoj Runje, OFM
Split

Svećenik i član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Rođen 1973. u Sinju. Osnovnu školu i Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Sinju. Studij teologije pohađao je u Makarskoj i Zagrebu gdje je diplomirao 1997. godine. 
Svečane redovničke zavjete položio je 14. rujna 1996. u Sinju. Za đakona je zaređen 22. studenoga u Splitu, a za svećenika 29. lipnja 1998. godine u Šibeniku.

Preuzmi mobilnu aplikaciju

U e-duhovnim vježbama na najjednostavniji način sudjelovat ćeš preko naše mobilne aplikacije. Osim vježbi, tamo te čeka i Efa riječi, svakodnevno kratko razmatranje Božje riječi. Molimo zajedno!

Google play badgeAppstore
Mary 498526 960 720