Franjevačke e-duhovne vježbe održane su kao priprema za blagdan sv. Franje Asiškoga, 4. listopada. Htjeli smo da se čuje i jedan ženski i kontemplativni glas, pa smo zamolili da ih pripremi s. M. Tarzicija Čičmak, poglavarica samostana klarisa u Zagrebu.

Red sv. Klare ili Red Siromašnih sestara sv. Klare, pučki klarise, jest Drugi franjevački red koji je dobio ime po utemeljiteljici, sv. Klari Asiškoj. Početak Reda vezan je uz Cvjetnicu 1212. godine, kad je sv. Klara napustila očinsku kuću, a time i svoj plemićki stalež, te se pridružila sv. Franji i njegovu bratstvu da u Crkvi slijedi siromašnoga Krista. Klara i njezine sestre nastanile su se u samostanu Svetoga Damjana u blizini grada Asiza u talijanskoj Umbriji, gdje su živjele povučenim životom, prema pravilu koje im je napisao sv. Franjo. Kasnije je sv. Klara napisala vlastito Pravilo nakon što je četrdeset godina živjela na taj način, a u njemu je naglašeno prvenstvo ljubavnog zaleta prema Kristu u zajednici sestara. 

Budući da su, za razliku od starijih monaških redova, klarise od početka živjele u blizini gradova ili u samim gradovima, uspostavljena je stroga klauzura, a to znači fizička odvojenost sestara od ostatka svijeta, što se i danas očituje u zidovima i rešetkama koje odvajaju njihov životni prostor od ostalih ljudi. Na taj način sestre klarise nastoje živjeti korjenitu privrženost Kristovu evanđelju i njegovoj Crkvi.

Svaki dan ovih sestara bitno je obilježen kontemplacijom i molitvom. Tako u zagrebačkom samostanu njihova dnevna molitva započinje svake noći, petnaest minuta nakon ponoći, kad sestre ustaju i mole Litanije Krvi Kristove za mir u svijetu i za sve koji trpe te Službu čitanja. Nakon sat vremena vraćaju se na počinak. Ponovno ustaju u 5,30, a u 6,00 mole Jutarnju molitvu nakon koje imaju pola sata razmatranja. U 7,00 slave svetu misu, a onda ostaju u zahvalnom klanjanju i osobnoj molitvi. Nakon doručka, u 8,00 mole Treći čas koji je na osobiti način okrenut Duhu Svetomu. Od 9,00 započinju svoje redovite radne obaveze, od kuhanja i šivanja do radova u vrtu, čišćenja, njege bolesnih sestara, učenja i sl. U podne sestre mole Anđeosko pozdravljenje, a onda Šesti čas i molitve sv. Franji i sv. Klari. Nakon ručka imaju kratak odmor, a u 14,35 mole Deveti čas. U 17,00 mole krunicu, Večernju molitvu i klanjanje u tišini. U 18,30 večeraju, a poslije večere imaju razdoblje druženja. U 20,00 mole Povečerje.

Već iz ovoga dnevnog reda vidljiva je posvemašnja okrenutost prema Gospodinu, koja opet ne udaljuje od svakodnevnog rada i obaveza te molitvene zauzetosti za cijelu Crkvu i cijeli svijet.

Iz takvoga ozračja stigle su nam i e-duhovne vježbe koje smo pratili krajem rujna i početkom listopada.

Voditelj

%c4%8di%c4%8dmak
s. M. Tarzicija Čičmak
Zagreb

S. M. Tarzicija Čičmak, rođena je 1970. g. u Mariji Bistrici, gdje je završila i osnovnu školu. Kao kandidatica sestara milosrdnica pohađa gimnaziju u Osijeku, a 1990. g. ulazi u samostan sestara klarisa u Zagrebu. Svečane zavjete u Redu položila je 11. kolovoza 1996. g. Nakon toga kroz pet godina obnaša služnu odgojiteljice sestara u formaciji. Koliko je to moguće unutar klauzure, bavi se proučavanjem franjevaštva, napose života i spisa svete Klare. Uz redoviti život i rad u samostanu, uspjela je prevesti nekoliko knjiga od kojih su objavljene: Život s. Konzolate Betrone (2002.), Odjevena radošću (2003.), Cvijet iz pustinje (2008.), Klara Asiška (2009.), kao i mnoge članke za formaciju sestara. Za prvo hrvatsko izdanje Franjevačkih izvora (2012.) priredila je, uz ostale autore, odlomak o sv. Klari. Od 2012. g. obnaša službu opatice samostana sv. Klare u Zagrebu.

Ove duhovne vježbe su završile.

Kako bi ostali u toku i dobili obavijest o idućim duhovnim vježbama, prijavite se na naš newsletter.

Mary 498526 960 720