Dok se svake godine približavamo svetkovini Pedesetnice, pred nama koji pripremamo najavu za nadolazeće vježbe uvijek stoji dilema kojom slikom najaviti duhovske vježbe. Kojim simbolom prikazati Duha Svetoga? Hoće li to biti vatra ili golubica, možda svjetlost ili voda ili neki drugi simbol treće božanske osobe? Možda nas slična dilema dočeka čim si poželimo dočarati Duha Svetoga, upoznati ga i štovati, moliti za svjetlost, nadahnuće i životnu snagu. 

Kako vidite, dilema za najavu je riješena, a u onim ozbiljnijim slikama pomoći će nam autor ovogodišnjih e-duhovnih vježbi pred svetkovinu silaska Duha Svetoga nad apostole. Pozivamo vas na razmatranje simbola Duha Svetoga, upoznavanje i otkrivanje treće božanske osobe u životu Crkve, u životu svetih, kao i u životu nas samih. 

E-duhovne vježbe Simboli Duha Svetoga pripremio je karmelićanin o. Tiho od Kraljice Mira (Radan). Otac Tiho Radan, OCD, redovnik karmelićanin i svećenik, član je Hrvatske karmelske provincije sv. oca Josipa. Rođen je 1985. godine u Splitu. Trenutačno je u službi priora Karmela sv. Terezije od Isusa u Gospiću i župni vikar katedralne župe. U službi je vicepostulatora kauze za beatifikaciju sluge Božjeg o. Gerarda Tome Stantića i kapelan u Karmelu Presvetog Srca Isusova u Gospiću kod sestara karmelićanki koje će nas po drugi put pratiti molitvom u e-duhovnim vježbama. Nakon niza e-duhovnih vježbi kojima smo sudjelovali u franjevačkim jubilejima, a oni još traju, eto nam jednog izleta u karmelsku duhovnost.

Pridružite nam se i pozovite sve one koji bi mogli biti zainteresirani. Neka nas Duh Sveti vodi kroz ove dane i progovara nam po svojim simbolima. 

Sudjelovanje u duhovnim vježbama moguće je isključivo putem naše besplatne mobilne aplikacije. Niže (ispod informacija o voditelju) pronaći ćete linkove za preuzimanje naše aplikacije. 

___

Foto: Thaï Ch. Hamelin / ChokdiDesign/Unsplash 

Voditelj

Img 9857
o. Tiho Radan, OCD
Gospić

Karmelićanin o. Tiho od Kraljice Mira (Radan) rođen je 1985. godine u Splitu. Osnovnu školu završio je u Splitu, a zatim upisao Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju Don Frane Bulić kao sjemeništarac. U siječnju 2011. pristupio je karmelskom Redu. Nakon toga je uslijedila postulatura i novicijat na Krku, a zatim pet godina studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Svečane zavjete čistoće, siromaštva i poslušnosti položio je 2016. godine, 2017. zaređen je za đakona, a 9. lipnja 2018. za svećenika u zagrebačkoj katedrali. Nakon ređenja boravio je u samostanu u Remetama, a u siječnju 2019. imenovan je vicepostulatorom kauze za beatifikaciju sluge Božjeg o. Gerarda Tome Stantića, a nakon toga je premješten u karmelski samostan u Sombor. Nakon dvije i pol godine odlazi na osnutak Karmela sv. Terezije od Isusa u Gospić kao prior zajednice karmelićana i župni vikar katedralne župe u Gospiću.

Preuzmi mobilnu aplikaciju

U e-duhovnim vježbama na najjednostavniji način sudjelovat ćeš preko naše mobilne aplikacije. Osim vježbi, tamo te čeka i Efa riječi, svakodnevno kratko razmatranje Božje riječi. Molimo zajedno!

Google play badgeAppstore
Mary 498526 960 720