Vrijeme adventa lijepa je prigoda za ući u nutrinu. Dvije su nutrine koje nam se nude: naša osobna i ona Božja. Tu negdje je i treća dubina, dubina našeg bližnjega. Ipak, čini se da nam advent kako ga svijet doživljava želi pričati jednu drugu priču i izazivati nas zaglušujućom bukom i blještavilom vanjštine. Ta vanjština možda nam je privlačnija i nametljivija, ali biti od nje pobijeđen znači veću vjerojatnost promašiti otajstvo Božića kojem nas advent želi voditi. Upravo zato smo za advent 2018. ponudili jedan nutarnji put. 

Tema ovih vježbi uzeta je iz Pavlove poslanice Kološanima: „Život je vaš skriven s Kristom u Bogu!“ (Kol 3,3). Kroz svakodnevna razmatranja razmišljali smo o temeljima našeg života te molili da ih spoznamo i da se naš život na njima učvrsti. Na neki način ove duhovne vježbe bile su prigoda za preutemeljiti svoj život s Kristom u Bogu. Tražili smo odgovore na ova pitanja:

Tko je i kakav je Bog?
Tko sam ja?
Kako ću živjeti svoje odnose s Bogom i drugima?


Razmatranja su bila koncipirana po sljedećoj shemi: 

Priprava
Čitanje
Razmatranje
Molitva
Samo za hrabre


U ovim duhovnim vježbama sudjelovalo je oko 15.000 osoba. 

Voditelj

Josip
fra Josip Vlašić, OFM
Masna Luka

Rođen sam 1978. u Sovićima (BiH). Mama me rodila na kauču u našoj kući. Član sam Hercegovačke franjevačke provincije. Fratar sam od 2003., a za svećenika sam zaređen 2007. Od 2006. do 2010. na službi sam u samostanu i župi na Širokom Brijegu. Prva ljubav zaborava nema! Od 2010. do 2016. u Mostaru. Od 2016. do 2021. u Pazinu gdje su se i rodile e-Duhovne vježbe. Od 2021. kapelan samostalne kapelanije sv. Ilije Proroka i voditelj Franjevačke kuće molitve u Masnoj Luci na Blidinju. 

Volim se definirati kao bogotražitelj. Volim psalme. Osobito Ps 27 i onaj dio: "Lice tvoje, Gospodine, ja tražim!" (r. 8). Jesam li Ga našao? Jesam i nisam. Tražim. I dopuštam mu da me nađe. Hodočasnik sam života. Na putu sam. I volim Mariju. Ona je učiteljica moje vjere i čuvarica mojih koraka na Putu.

Ove duhovne vježbe su završile.

Kako bi ostali u toku i dobili obavijest o idućim duhovnim vježbama, prijavite se na naš newsletter.

Mary 498526 960 720