Nakon velikog zanimanja za korizmene e-duhovne vježbe, organizirali smo putem ove nove internetske stranice prijave za duhovske e-duhovne vježbe. Na ove e-duhovne vježbe prijavilo se više od 11.000 osoba te su putem e-maila svakoga dana primali razmatranja kao pripravu za blagdan Duhova.

Prva Crkva osobito je doživjela ovaj događaj kao znak Božje prisutnost, ali i kao poticaj na snažnije djelovanje, posebno u naviještanju evanđelja svim ljudima. Ovim duhovskim e-duhovnim vježbama obratili smo se svima jer u svakome Božji Duh može potaknuti promjenu i svakome može dati snagu i poticaj. Kroz duhovne vježbe vodila nas je drevna posljednica Duhu Svetome – Dođi, Duše presveti.
Po jedna od njezinih deset strofa obilježila je svaki dan na ovom putovanju do Duhova, a okosnica razmatranja bili su nam svetopisamski tekstovi.

Duhovske e-duhovne vježbe započele su na svetkovinu Uzašašća Gospodinova, 25. svibnja, a trajale su deset dana, do Duhova. Vodio ih je fra Darko Tepert iz Zagreba.

Voditelj

Tepert
fra Darko Tepert, OFM
Rim

Rođen je 1970. u Sisku, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Kao dijete nije bio kršten, pa je polako otkrivao vjeru. Još od osnovne škole zanimale su ga različite drevne religije, dok pred odlazak u vojsku nije počeo istraživati i kršćanstvo. Tada je počeo čitati Sveto pismo, a dok je on to činio, Bog ga je pozivao. Upravo je druženje s Božjom riječju promijenilo njegov život, ali i život članova njegove obitelji. Kad je imao 20 godina odlučio je zatražiti krštenje, a već s 21 godinom krenuo je putem franjevačkog i svećeničkog poziva. Tako je stupio u Hrvatsku franjevačku provinciju sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu.

Preuzmi mobilnu aplikaciju

U e-duhovnim vježbama na najjednostavniji način sudjelovat ćeš preko naše mobilne aplikacije. Osim vježbi, tamo te čeka i Efa riječi, svakodnevno kratko razmatranje Božje riječi. Molimo zajedno!

Google play badgeAppstore
Mary 498526 960 720