20160922 162008

Podrži nas!

Zahvaljujemo vam za svaku molitvu koju uputite Gospodinu za nas fratre i za naše suradnike. To nam puno znači. Osobito vam hvala ako nas se sjetite u svetoj misi. Ako nas želite i novčano podržati, učinite to na sljedeće račune.

Vlasnik računa: Hercegovačka franjevačka provincija
Franjevačka 1, 88000 Mostar
Obavezna naznaka: "Dar za e-duhovne vježbe."

Hrvatski račun (za uplate u eurima): 
Privredna banka d.d., 10000 Zagreb
IBAN: HR8423400091170010486

Za inozemne uplate:
Privredna banka d.d., 10000 Zagreb
IBAN: HR8423400091170010486
SWIFT: PBZGHR2X 

BIH račun (za uplate u konvertibilnim markama):
Addiko Bank d.d., 71000 Sarajevo
Broj računa: 3060 0100 0017 7819

Hvala za vašu dobrotu. Mir i dobro!