20160922 162008

Podrži nas!

Zahvaljujemo vam za svaku molitvu koju uputite Gospodinu za nas fratre i za naše suradnike. To nam puno znači. Osobito vam hvala ako nas se sjetite u svetoj misi.

Ako nas želite i novčano podržati, učinite to na sljedeće račune.

Vlasnik računa: Hercegovačka franjevačka provincija
Franjevačka 1, 88000 Mostar
Obavezna naznaka: "Dar za e-duhovne vježbe."

Banka i adresa: Addiko Bank d.d., Trg solidarnosti 12, 71000 Sarajevo

Za uplate u konvertibilnim markama: 
3060 0100 0017 7819

Za uplate u eurima: 
IBAN: BA39 3060 2037 4048 8158
SWIFT: HAABBA22

Za uplate u hrv. kunama: 
IBAN: BA39 3060 0122 7242 8233
SWIFT: HAABBA22

Hvala za vašu dobrotu! Mir i dobro!