20160922 162008

Podrži nas!

Zahvaljujemo vam za svaku molitvu koju uputite Gospodinu za nas fratre i za naše suradnike. To nam puno znači. Osobito vam hvala ako nas se sjetite u svetoj misi.

Ovih mjeseci smo u fazi preseljenja. Novi broj računa na koji ćete moći uplatiti svoju donaciju za održavanje projekta e-duhovnih vježbi bit će naknadno objavljen na ovom mjestu.

Mir i dobro!