ČESTA PITANJA

 • Ako su e-duhovne vježbe počele, mogu li se odjaviti?

  Da, uvijek se možete odjaviti. Na kraju svakog e-maila, u kojem šaljemo sadržaje polaznicima određenih e-duhovnih vježbi, nalazi se link za odjavu.

 • Ako su e-duhovne vježbe već počele, mogu li se na njih prijaviti?

  Svake duhovne vježbe, pa tako i ove e-duhovne vježbe, traju određeni broj dana u kojima se prolazi kroz određene teme. Zato je važno da se u njima sudjeluje od prvog do zadnjeg dana. Zbog toga se nije moguće pridružiti već započetim e-duhovnim vježbama.

 • Može li me netko drugi odjaviti iz e-duhovnih vježbi?

  Da, mogu vas odjaviti osobe kojima ste proslijedili naš e-mail. Također, može vas odjaviti i administrator, ukoliko se za to ukaže potreba.

 • Ako se odjavim, je li se moguće ponovno vratiti?

  Moguće je resetirati prijavu za sudjelovanje u e-duhovnim vježbama. Potrebno je da se javite na našu e-mail adresu: eduhovnevjezbe@gmail.com 

 • Je li sudjelovanje u e-duhovnim vježbama besplatno?

  Da, sudjelovanje u e-duhovnim vježbama je besplatno. Ponekad se u jeziku poslužitelja kod kojih su otvoreni e-mail korisnički računi može susresti riječ „pretplata“ uz primitak našeg maila. No, ta riječ se odnosi na „prijavu“ na našu mailing listu.

 • Smijem li e-mail proslijediti drugima?

  Da, slobodni ste proslijediti e-mail onim osobama za koje znate da to žele. Na neki način time postajete naši suradnici. No, nije dopušteno sadržaje e-duhovnih vježbi objavljivati na društvenim mrežama, web stranicama ili drugim bilo tiskanim bilo digitalnim medijima! Sva prava za daljnje objavljivanje teksta razmatranja zadržava Franjevački samostan Pohođenja BDM u Pazinu.

 • Smijem li sadržaj e-duhovnih vježbi objaviti na svom Facebook profilu ili u nekom drugom mediju?

  Nije dopušteno sadržaje e-duhovnih vježbi objavljivati na društvenim mrežama, web stranicama ili drugim bilo tiskanim bilo digitalnim medijima! Sva prava za daljnje objavljivanje teksta razmatranja zadržava Franjevački samostan Pohođenja BDM u Pazinu.

 • Zašto od sudionika tražite osobne podatke?

  Osobni podaci koji se od polaznika zatraže za sudjelovanje u e-duhovnim vježbama potrebni su nam zbog, koliko je to moguće, personaliziranog kreiranja tekstova koje šaljemo polaznicima vježbi. Svi podaci su isključivo za potrebe e-duhovnih vježbi i neće biti ustupljeni drugim bilo pravnim bilo fizičkim osobama.

 • Prijavio sam se, ali nisam dobio mail!

  Ukoliko ste se prijavili, a niste primili e-mail, pokušajte provjeriti je li razlog u jednom od sljedećih ponuđenih odgovora:

  1. Budite sigurni da ste se dobro prijavili, tj. da ste završili svoju prijavu. Na vaš e-mail, odmah po završetku prijave, trebala je stići obavijest o uspješno obavljenoj prijavi. 

  2. Naš e-mail je završio u tzv. neželjenoj pošti ili u mapi promocije. Budući da se odjednom šalje velika količina e-pošte, poslužitelji takve sadržaje često prepoznaju kao spamove ili reklame, pa automatski takvu poštu svrstavaju u spomenute mape. Da biste to izbjegli, dobro je našu poštu, ako je pronađete u tim mapama, prebaciti u tzv. primarnu mapu i označiti je kao „važno“. Također, koristit će ako našu e-mail adresu spremite u svoje kontakte. Sustav će tako prepoznati da vam nismo nepoželjan „gost“.

  3. Provjerite jeste se možda slučajno odjavili ili vas je možda netko drugi odjavio s naše mailing liste. Napominjemo da vas je mogla odjaviti osoba kojoj ste proslijedili naš mail. Budući da ne znamo jeste se namjerno ili slučajno odjavili, potrebno je da nam se javite na mail s kojeg dobivate naš sadržaj (eduhovnevjezbe@gmail.com) i zatražite ponovno aktiviranje prijave. 

  4. Postoje privatni poslužitelji na kojima su e-mail računi zaštićeni jakim anti-spam „zidovima“. Događalo se da naši mailovi jednostavno ne bivaju isporučeni na takve e-adrese, iako su uredno odaslani. Na žalost, mi na to ne možemo nikako utjecati. Ako vam nije pomogao niti jedan gore ponuđeni odgovor, vrlo je vjerojatno da se razlog krije u ovom posljednjem. No, i tada možete nekako doći do sadržaja e-duhovnih vježbi: otvorite novi e-račun (npr. na gmail-u), javite nam da ste vašu ranije poslanu e-adresu zamijenili novom i zamolite nas da u vašu prijavu unesemo tu zamjenu te će vam nakon toga sadržaji e-duhovnih vježbi stizati na novu adresu. Druga mogućnost je da zamolite nekoga od svojih poznanika, koji sudjeluju u e-duhovnim vježbama, da vam prosljeđuju svoje mailove.

 • Ako sam se jednom prijavio na e-duhovne vježbe, trebam li se uvijek iznova prijavljivati za svake sljedeće?

  Da, potrebno je uvijek iznova prijaviti se na svake nove e-duhovne vježbe. Zašto? Duhovne vježbe nisu nikakav duhovni poticaj ili neka kratka dnevna molitva. Također, duhovne vježbe se ne obavljaju svakodnevno, nego prigodno (iako mogu trajati duže ili kraće vrijeme). Zbog toga je potrebno da svaka osoba sama procjeni kada i na kojim duhovnim vježbama želi sudjelovati te se na njih prijavi.

 • Nisam se stigao prijaviti. Možete li mi osobno slati sadržaj duhovnih vježbi?

  Nije vam moguće osobno slati sadržaje e-duhovnih vježbi. No, rješenje postoji! Možete zamoliti da vam ih prosljeđuje netko od vaših poznanika koji sudjeluju u e-duhovnim vježbama.